İnternette elektronik olarak yapılan ticari işlemlere elektronik ticaret veya e-ticaret adı verilir. Elektronik ticaret, teknolojideki yenilikler ve değişen tüketici davranışları ile beslenen, iş dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biridir.

E-ticaret, hem işletmeden tüketiciye (B2C: Business to Consumer) hem de işletmeden işletmeye (B2B: Business to Business) olan işlemleri kapsar ve dolayısıyla sadece bir ürünün satın alınması ile sınırlı değildir. Bir şirketin müşterilerine web üzerinden sunabileceği tüm bilgi ve hizmetleri içerir. Bunlar satın alım öncesi bilgi verme ve satış sonrası hizmet ve desteğe kadar uzanabilir.

E-ticaret, bir şirketin müşterileri ile etkileşim kurma biçimini değiştirdiği ve aynı zamanda tedarikçilerini, ortaklarını, çalışanlarını veya yatırımcılarını etkilediği için, şirket stratejisi üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. E-ticaret farklıdır; çünkü aktörler, piyasadaki rekabet ve kurallar, pazar alanı ve gelişim hızı geleneksel şirket işletim ortamlarından farklıdır. Dolayısıyla geleneksel ticarette başarıya ulaşmış firmaların e-ticarette de başarıya ulaşabilmeleri için öncelikle interneti kendi iş stratejilerine uyarlamaları ve entegre etmeleri gerekir.