Sertifika / Onur Belgesi Tasarımı

Sertifikalar, kişinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belgelerdir. Onur belgeleri ise bir kuruluş veya derneğe kişiliği ile onur katacağı düşünülerek seçilen kimselere verilen belgeye denir.

Bir kurum ya da kişiyi ödüllendirmek amacı ile diğer bir kurum veya kişi tarafından dağıtılan bu tür belgeler, üzerlerinde taşıdıkları kurumsal kimlik tasarımları ile sahipleri için daha da önemli hale gelirler. Bu bakımdan tasarımlarının şıklığı kadar üzerlerinde yer alacak logo amblemleri de oldukça özel önem taşımaktadır.